Menu

Over ons

Wij van het NGK Jeugdwerk zijn er om ouders,  jeugdleiders, -ouderlingen, - beleidsmakers en -werkers te ondersteunen in het aangaan van betekenisgevende relaties met kinderen, tieners, jongeren en jongvolwassenen. Relaties waarin tijd en persoonlijke aandacht wordt gegeven aan het ontdekken van wat het Evangelie voor jonge mensen persoonlijk inhoudt. Deze missie noemen wij ‘slowcial jeugdwerk’. Slowcial staat voor vertragen, écht contact en betekenisgeving. Volwassenen die zo'n relatie op willen bouwen met jonge mensen, vinden in ons een partner die helpt aan te sluiten bij hun leefwereld. Wij bieden je de inspiratie, training en begeleiding om jouw geloof in Christus op een aansluitende manier te delen, zodat jonge mensen tijdens hun ontwikkeling begeleid worden in het vorm en woorden geven aan hun geloof. Ons doel is: In elke gemeente voor iedere jongere een slowcial contact.

Kerkelijk jeugdwerk is met slowcial jeugdwerk meer dan het organiseren van activiteiten per leeftijdsgroep, het volgen van programma’s of het verzorgen van onderwijs. Kerkelijk jeugdwerk is het als gemeenschap zo goed mogelijk invulling geven aan de momenten van ontmoeting met jonge mensen. Aandacht geven aan de dingen in hun leven die er voor hun écht toe doen. Dat vraagt de ene keer om een moment van rust, van afleiding en van ontspanning. De andere keer vraagt het om samen iets te bespreken, te ontdekken of elkaar te bevragen. Elke ontmoeting is een mogelijkheid om betekenis geven aan dat moment, zoals Jezus ook betekenis gaf aan die momenten dat mensen hem ontmoette. We denken aan Zacheüs, aan de Samaritaanse vrouw, Nicodemus, aan de overspelige vrouw, de Emmaüsgangers en ook aan onszelf. Het gaat in het contact met kinderen, tieners, jongeren en jongvolwassenen om een houding van toegewijd zijn aan God, aan Zijn missie en aan elkaar.

Het NGK Jeugdwerk is een onderdeel van
Nederlands Gereformeerde Toerusting
samen met de werkvelden:
Diaconaal Steunpunt
Missionair Steunpunt
Toerusting 2.0

Ten dienste van de


NGK logo

Teamleden van NGK Jeugdwerk